Samiska Apoteket

Om

Samiska Apoteket samlar urtida kunskaper om läkande växters kraft, och tar dem till världen utanför samernas land. Sàpmi. Bären, örterna, knepen och hemligheterna – tusentals år av erfarenhet finns bevarad i våra förpackningar.

Allt från Samiska Apoteket är fritt från tillsatser, snabba lösningar och omedelbara resultat, utan erbjuder istället ett strävsamt välbefinnande.
En sund njutning.
En stund för dig själv med någonting som alltid är nyttigt och oftast gott.