Regler och villkor

Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter från oss . 

Genom att placera en order på Samiska Apoteket garanterar du att du är minst 18 år gammal ( eller ha föräldrarnas tillstånd att köpa från oss ) och accepterar dessa regler och villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller som skall ställas till Samiska Apoteket för försäljning och leverans av produkter . Ingen av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. 

Personlig information

All personlig information som du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Samiska Apoteket som ansvarar för personuppgifter . Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig , kreditvärderingen , att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig . De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Samiska Apoteket och Tictail och kommer inte att delas med tredje part . Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära Samiska Apoteket att ta bort eller korrigera information som finns om dig. Genom att acceptera Samiska Apoteket villkor , samtycker du till ovanstående .


Force majeure

Händelser utanför Samiska Apotekets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses vara force majeure, vilket innebär att Samiska Apoteket frigörs från Samiska Apotekets förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet , nytillkommen eller ändrad lagstiftning , konflikt , embargo , brand eller översvämning , sabotage , olyckshändelse , krig , naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer . I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt , t ex restriktioner , varningar , förbud osv

Betalning

Alla varor förblir Samiska Apotekets egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är att uppsättningen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet  Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Samiska Apoteket .

Alla överföringar som utförs genom Samiska Apoteket hanteras och omsätts genom tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformationlagras inte och all kortinformation hanteras via SSL -kryptering. Läs regler och villkor för betalning gateway valt för transaktionen eftersom de ansvarar för de transaktioner som gjorts.

Cookies

Samiska Apoteket använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation , som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator , bara består av text , kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken  Det finns två typer av cookies : "sessionscookies" och kakor som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är " Session Cookies" . Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En " session cookie " lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda Samiska Apoteket utan bekymmer du behöver ha cookies aktiverat .

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan raderas. På Samiska Apoteket använder vi den här typen av cookies för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer , utan någon koppling till personlig information .

Ytterligare information

Samiska Apoteket förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer , det gäller inköp och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har Samiska Apoteket rätt att annullera ordern och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Samiska Apoteket ska också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt om det finns.

Tictail AB är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://samiskaapoteket.tictail.com .


Alla förfrågningar : nico@samiskaapoteket.se